KOREA-VIETNAM DIGITAL TRANSFORMATION FORUM

2021/12/07


디지털전환을 통한 팬데믹 위기극복과 미래 준비를 위해 한국과 베트남 양국의 디지털 전환 정책과 디지털 전환 사례를 공유하는 한-베 디지털전환 포럼이 개최됩니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

 

Diễn đàn Chuyển đổi số Hàn Quốc – Việt Nam được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ các chính sách về chuyển đổi số và các ví dụ tiêu biểu về chuyển đổi số của Hàn Quốc và Việt Nam, góp phần giúp nền kinh tế vượt qua hậu quả cả đại dịch và chuẩn bị cho tương lai phía trước. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của quý vị.

 

Link event: https://www.kvdx2021.com/

 

Join at: https://us02web.zoom.us/j/83890803136